VZN č. 2/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plavecký Štvrtok

Zavesené: 
16/06/2016
PrílohaVeľkosť
vzn_2_2016_.pdf1.29 MB