Rozhodnutie - prerušenie stavebného konania

Zavesené: 
17/06/2016
Zvesené: 
Mon, 04/07/2016