Predkladanie návrhov do pripravovaných zmien a doplnkov uzemného plánu

Zavesené: 
21/06/2016