Topic “Štítok Životné prostredie”

Oznam - Zberný dvor

Od 17. marca 2014 bude Zberný dvor otvorený nasledovne

  • Pondelok: 13.30 - 14.30
  • Streda 15.00 - 17.00
  • Sobota: 9.00 - 10.00

Skládka Chríb

Dňa 29.5.2012 hliadka doriešili príslušníci OP Plavecký Štvrtok priestupok založenia skládky zo dňa 11.5.2012 v lokalite Chríb. Priestupca sa k priestupku priznal uloženú blokovú pokutu 9eur zaplatil.

Dňa 29.5.2012 hliadka OP Plavecký Štvrtok asistovala pri hasení zapáleného odpadu pri kolónii. Na miesto bola privolaná hasičská jednotka z Malaciek ktorá po príchode na miesto požiar uhasila. Oznam o založení ohňa oznámil miestny občan. Podpalačov sa nepodarilo napriek rýchlemu zásahu nepodarilo odhaliť.

Skládka Vampíl

14.5.2012 v čase 10,15 hod hliadka OP Plavecký Štvrtok v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu zistila, že v lesnom poraste pri príjazdovej lesnej ceste v smere od Plaveckého Štvrtka je vytvorená skládka. Jednalo sa o impregnované laty v množstve cca 30 ks, drevené poškodené palety v množstve cca 3ks a rôzne kusy drevených dosiek. Jednalo sa o priestupok v zmysle §48 (porušenie VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu .... ).

Fotografie zo sobotnej brigády

Fotky z brigády nájdete vo fotogalérii.

Deň Zeme v Plaveckom Štvrtku

Deň Zeme

Pozvánka na brigádu ku dňu zeme - vyčistime si les

Brigáda vyčistime si les

Plagát na brigádu si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

Syndikovať obsah