Topic “Štítok Rôzne”

Vážení občania našej obce Plavecký Štvrtok

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým vám občanom za spoluprácu a podporu, ktorú ste mne ako aj celej samospráve prejavili v práve uplynulom roku 2015. Moje poďakovanie patrí aj všetkým záujmovým organizáciám a spolkom ako aj poslancom a členom komisií, ktorí akýmkoľvek pozitívnym činom prispeli k všetkému dobrému, čo sa nám v uplynulom roku v našej obci podarilo. Som presvedčený o tom, že aj v nastávajúcom roku nájdem vo svojej práci vo väčšine z vás podporu, pochopenie a pomoc.

Značky:

Prieskum pre obyvateľov obcí mikroregiónu Dolné Záhorie

OZ Dolné Záhorie sa postupnými krokmi formuje a pretvára na Miestnu akčnú skupinu (MAS) - verejno-súkromné partnerstvo, ktoré predstavuje spojenie zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Jej cieľom je zavádzanie princípov rozhodovania „zdola-nahor“ v záujme miestnej komunity a smerujúce k integrovanému rozvoju územia.

Značky:

Vianočný vinš

Vážení spoluobčania

Dovoľte mi zaželať Vám príjemne, radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. Nech sa Vaše príbytky naplnia vianočnou atmosférou a radosťou z prítomnosti Vašich najbližších.

Taktiež Vám prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov v Novom roku 2014.

Pozývam Vás

na privítanie Nového roku na Silvestra o polnoci do vestibulu obradnej siene. Bude mi cťou, keď spoločne privítame Nový rok a pripijeme si na to, aby nám priniesol len radostné okamžiky

Značky:

Finančný príspevok od Nadácie SPP

Nadáci SPP v tomto roku prispela:

 • na nákup zásahových oblekov pre Dobrovolný hasičský zbor Plavecký Štvrtok
 • činnosť občianskeho združenia Štvrtčan

Logo Nadácia SPP

Značky:

Sponzorský príspevok od spoločnosti Nafta

Spoločnosť NAFTA a.s. finančne podporuje naše projekty zamerané na:

 • zlepšenie životného prostredia v obci
 • zlepšenie kvality života obèanov
 • opravy miestnych komunikácií
 • opravy obecných budov
 • bezpeènos obèanov
 • školstvo, vzdelávanie
 • kultúra a šport
 • komunikácia s obèanmi
 • činnosť spolkov a združení

Značky:

Sponzorský príspevok od spoločnosti Pozagas

V týchto dňoch bol obci poskytnutý sponzorský príspevok od spoločnosti POZAGAS, a.s. Malacky na tieto účely:

Obec Plavecký Štvrtok:

 • vybudovanie prístrešku pre úschovu požiarnej techniky (4 500,- €),

 • dovybavenie Ekocentra a Kultúrneho domu (Podnikateľské centrum) – stoly, stoličky, plynový sporák, žalúzie (4 100,- €),

Značky:

Cykloúschovňa Malacky

Cykloúschovňa, ktorá je v Malackách zariadená v rámci projektu Vitajte cilkisti!, bude počas cyklistickej sezóny k dispozícii cykloturistickým návševníkom mesta cez pracovné dni aj v sobotu. Nachádza sa za budovou mestského úradu a jej prevádzkovateľom je TIK Malacky. Práve tam sa návštevníci môžu obrátiť so žiadosťou o poskytnutie služby úschovy bicykla.

Cykloúschovňa je k dispozícii v čase:

Po-Pia  od 10.00 do 17.00 h
So      od 10.00 do 14.00 h
Ne      zatvorené

Značky:

Prispejme

Podnikatelia, živnostníci, občania. Z iniciatívy nášho občana p. V. Krajčíra vznikla myšlienka pomôcť finančne vykryť opravu fasády nášho kostola. Iste ste si mnohí všimli, že náš kostol potrebuje nový náter, aby ako dominanta obce zapadol do celkového pekného vzhľadu centra obce. Za týmto účelom boli oslovení možní dodávatelia a najlacnejšia ponuka je realizovať vrchný náter fasády za cenu vyše 8 tisíc Eur. Táto čiastka presahuje možnosti pokladnice farského úradu. Z toho dôvodu iniciátor myšlienky priamo oslovil niektoré firmy, ktoré prisľúbili prispieť finančne na túto dobrú vec.

Nová webová stránka

Do prevádzky bola uvedená nová webová stránka, ktorá bola vytvorená na základe podnetných pripomienok občanov. V súčastnosti webstránka beží v skúšobnom režime, budeme veľmi radi ak nás upozorníte na nedostatky prípadne navrhnete jej vylepšenie alebo doplnenie.

Vladimír Kormančík - administrátor

Oznam TKR - digitalizácia televízneho vysielania

PS Kabel, spol. s.r.o.,  prevádzkovateľ káblovej televízie v našej obci, oznamuje všetkým svojim účastníkom, že vypnutie analógových televíznych vysielačov a prechod na digitálne terestriálneho vysielanie nemá žiaden vplyv na ich príjem televízneho signálu. Káblová televízia používa už teraz ako primárny zdroj digitálny signál zo satelitu. Problém s vypnutím analógových televíznych vysielačov musia riešiť len občania, ktorí majú vlastné antény.

Syndikovať obsah