Topic “Štítok Obecné zastupiteľstvo”

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 14. júna 2016

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 22. 12. 2015

P o z v á n k a
 
na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa uskutoční dňa
 
22.

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 10. 12. 2015

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 1. 10. 2015

Pozvánka na OZ dňa 26. 6. 2015

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29. apríla 2015

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23. apríla 2015

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 15. januára 2015

Pozvánka

Rokovanie Obecného zastupiteľstva

Dňa 3. mája 2012 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva, uznesenia a zápisnicu nájdete v časti Dokumenty.

Syndikovať obsah