Topic “Štítok Knižnica”

Noc s Andersenom v knižnici dňa 30. 3. 2012

Plagát - Noc s Andersenom dňa 30. 3. 2012 Obecná knižnica - Plavecký Štvrtok

Halloween v knižnici

Po úspešnej noci s Andersenom sme sa rozhodli urobiť pre deti podobnú akciu, pri ktorej by sa mohli vyšantiť bez dozoru rodičov. Preto sme 5.11.2011 usporiadali Halloween v knižnici.

Halloween v knižnici

Srdečne pozývame všetky deti od 5/6 rokov do 11 rokov na noc plnú strašidiel kníh a zábavy, ktorá sa uskutoční v sobotu 5.11. 2011 v priestoroch knižnice.

Deti treba prihlásiť najneskôr tri dni pred aktiou - 0908 069 643 alebo kniznicaps@gmail.com.

Akcia začína o 18:00 a končí v nedeľu ráno.

Rodičia si deti vyzdvihnú medzi 8:00 - 9:00.

Rodičia nezostávajú s detmi na akcii preto deti musia byť samostatné.

Noc s Andersenom

S týždňovým oneskorením sme dňa 8.4.2011 usporiadali v knižnici prvý ročník medzinárodnej akcie „Noc s Andersenom“.

Syndikovať obsah