Topic “Štítok Kultúra”

Hodové slávnosti 2013

Pozvánka na Fašiangové slávnosti

Pozvánka na fašiangové slávnosti

Pozvánku si môžete prevziať aj vo formáte PDF v prílohe tejto stránky.

Vianočný koncert

OBEC PLAVECKÝ ŠTVRTOK
v spolupráci
s občianskym združením ŠTVRTČAN

usporiada
v nedeľu 9.decembra 2012 o 14:30 hod.
V podnikateľskom centre
VIANOČNÝ KONCERT
S BORŠIČANKOU

Zaznejú tie najkrajšie vianočné melódie a koledy
Vstupné: bez vstupného
Toto podujatie finančne podporila spoločnosť FIRST FARMS
Prídite stráviť pekné adventné popoludnie

Festival Mravenec

Festival Mravenec

Plagát si môžete stiahnuť, nižšie v prílohe vo formáte PDF.

Pozvánka na Hodové slávnosti 18. 8. 2012

Plagát hodové slávnosti

Plagát si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

Pozvánka na stavanie máje

Pozvanka na stavanie máje 30. 4. 2012

Pozvánka na besedu

Občianske  združenie  Štvrtčan  Plavecký  Štvrtok
Vás  pozýva  na  besedu
s fotografom  a cestovateľom  Antonom  Fialom

 

Antarktída  a iné  svetadiely


Beseda  bude  spojená  s premietaním  autorových  fotografií

Dátum  a  čas  konania: 21. 04. 2012 ,  18.00  hod

Miesto  konania:  Ekocentrum

Odomykanie vody

Odomykanie vody na pieskovni

Plagát si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

Pozvánka do SND v Bratislave

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku organizuje divadelné predstavenie komédie Chrobák v hlave. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 22. apríla 2012 o 18,00 h v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí.

Odchod autobusu bude o 16,45 h z parkoviska pri Jednote. Vstupenku je potrebné zaplatiť na obecnom úrade pri prihlásení u p. Matlovičovej do 20. marca 2012. Cena vstupenky je 7,20 €.

Noc s Andersenom v knižnici dňa 30. 3. 2012

Plagát - Noc s Andersenom dňa 30. 3. 2012 Obecná knižnica - Plavecký Štvrtok

Pozvánka na V. Štvrtčanský reprezentačný ples

Občianske združenie Štvrtčan Vás pozýva na

V. Štvrtčanský reprezentačný ples

Dátum: 21. 1. 2012
Miesto: Motorest Kamenný mlyn
Hudba: Danubius

V cena je zahrnuté:

Hudba, kultúrny program, aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, kapustnica
Pripravená je aj tombola.

Vstupné: 15 €

Tešíme sa na Vašu účasť

Vstupenky si môžete zabezpečiť na tel.č. 0908 870000

Koncert Májovanky

Koncert Májovanky

Stretnutie s Mikulášom

Občianské združenie ŠTVRTČAN usporiada
v sobotu 3.12.2011 o 16:00 hod
Stretnutie s Mikulášom
Program:

  • stretnutie detí s Mikulášom pri Obecnom úrade
  • rozsvietenie stromčeka
  • pokračovanie v Podnikateľskom centre

Rodičia môžu darčeky pre deti priniesť na obecný
úrad počas úradných hodín.
Pozývame všetkých občanov.

Plagát vo formáte PDF si môžete stiahnuť nižšie.

Značky:

Najbližšie kultúrno - spoločenské akcie v obci

19. novembra 2011 o 15:00 hod. - Ekocentrum

Výročné stretnutie členov a priaznivcov Občianského združenia ŠTVRTČAN

26. novembra 2011 o 13:00 hod. - Ekocentrum

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

Organizuje : OZ ŠTVRTČAN

Poklona Ivanovi Schurmanovi

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa konalo dňa 18. mája v Zrkadlovej sieni v trnavskom divadle slávnostné odovzdávanie ocenení tvorcom a pracovníkom kultúry. Sme nesmierne radi, že medzi ocenenými bol aj akad. maliar Ivan Schurmann, občan našej obce. Pamätnú medailu mu odovzdal predseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR Ing. Tibor Mikuš, Dr. h.c. za trvalý prínos v oblasti výtvarnej kultúry. Úcta k tradíciám, zodpovednosť za budúcnosť je ústredným mottom pamätnej medaily, ktorú Ivan Schurmann obdržal.

DOTYKY 2011

V Záhradnej galérii Alojza Machaja sa dňa 28. mája 2011 opäť zišli milovníci výtvarného umenia, aby obdivovali diela Alojza Machaja a študentov vysokých škôl. Na vernisáži už 13. ročníka výstavy DOTYKY sa prezentovali so svojimi dielami mladí výtvarníci ako Soňa Patúcová: VŠVÚ – maľba, Natália Akovantsfva: AVU – maľba, Šárka Hyklová: VŠVU – socha, Jakub Reken: VŠVU – maľba, Blanka Nováková: AVU – maľba, Magdaléna Winterová: VŠVU – socha, Veronika Priehodová: AVU: Accademia di Belle Arti di Carrara – socha.

Prispejme

Podnikatelia, živnostníci, občania. Z iniciatívy nášho občana p. V. Krajčíra vznikla myšlienka pomôcť finančne vykryť opravu fasády nášho kostola. Iste ste si mnohí všimli, že náš kostol potrebuje nový náter, aby ako dominanta obce zapadol do celkového pekného vzhľadu centra obce. Za týmto účelom boli oslovení možní dodávatelia a najlacnejšia ponuka je realizovať vrchný náter fasády za cenu vyše 8 tisíc Eur. Táto čiastka presahuje možnosti pokladnice farského úradu. Z toho dôvodu iniciátor myšlienky priamo oslovil niektoré firmy, ktoré prisľúbili prispieť finančne na túto dobrú vec.

Syndikovať obsah