Topic “Štítok Súkromná Základná škola”

Súkromná základná škola Plavecký Štvrtok - oznam o zápise

Súkromná základná škola v Plaveckom Štvrtku oznamu-je, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 7. 2. 2015 v budove školy v čase od 8,00 do 12,00 h.
V tomto čase je možné podať aj žiadosti o prestup žiakov 2. ročníka z iných škôl do tunaj-šej základnej školy.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na uvedených kontaktoch.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Tel.: 034 / 778 20 80, 0910 407 552
e-mail: szsps@centrum.sk
www.skolyzahorie.sk

Syndikovať obsah