Topic “Štítok Oznamy”

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

Značky:

Čiastkové zmeny cestovných proriadkov

k 1.7.2016 sú vykonané čiastkové zmeny cestovných poriadkov. V príložených dokumentoch sú upravené cestovné poriadky a popis zmien.

Značky:

Darujem tehly

Majiteľ domu v Plaveckom Štvrtku daruje tehly. V prípade záujmu volajte na tel. číslo: 0917 471 620 alebo 0905 531 759

Bližšie informácie v prílohe.

Značky:

Postrek proti komárom od 28. do 30. 6. 2016

Značky:

Zvýšená hladina hluku

Spoločnosť Nafta, a.s. oznamuje  že v termíne od 27. 6 do 28.6.  2016 môže byť  sporadicky zvýšený hluk v areáli Podzemného zásobníka zemného plynu spoločnosti NAFTA a.s. pri obci Plavecký Štvrtok. Tento hluk  vzniká v dôsledku prác a skúšok na zariadeniach, odtlakovávaním časti technológie  v rámci prevádzkovej údržby a investičných akciách.

Zároveň Vás chceme uistiť, že tieto práce sú súčasťou plánovaných prác na technologických zariadeniach a nepredstavujú bezpečnostné riziko pre okolie Centrálneho areálu PZZP. 

Značky:

Nový web obce

Od 1.7. 2016 spúšťame nový web. Medzi hlavné novinky patrí reponzívnosť - nový web bude prispôsobený pre pohodlnejšie prezeranie na mobilných zariadeniach ako sú mobilné telefóny a tablety. Pribudne zopár nových funkcií, asi najužitočnejšou bude kalendár podujatí.  

Pripájame pár screenshotov ako bude nový web vyzerať.

Značky:

Ochrana lesov pred požiarmi

Značky:

Výberové konanie terénny sociálny pracovník a terénny pracovník

Bližšie inormácie o výberovom konaní nájdete v priloženom dokumente.

Značky:

Ponuka pracovného miesta

Obec Plavecký Štvrtok ponúka voľnú pracovnú pozíciu  v kategórii administratíva na hlavný pracovný pomer.
 
Náplň práce: 
  • vedenie mzdovej a personálnej agendy, mesačné výkazy, štatistické výkazy do poisťovní a iných inštitúcií , spracovanie dochádzky   
  • sociálna práca-vypracovanie podkladov a rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby 
  • v kompetencii
Značky:

Malacky: Prvá pomoc pre dospelých opäť pomáha

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Calibri",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-size: 11pt; }p.ctl { font-size: 11pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

Značky:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 4. apríla 2016

Značky:

Nájdený psík

Našiel sa psík je začipovaný. Číslo čipu 900032001807603. Majiteľ sa môže prihlásiť na Obecnom úrade v Plaveckom Štvrtku, alebo na dispečingu Slobody zvierat 0903 727 015.

Značky:

Zoznam daňových dlžníkov na dani z nehnuteľností k 31.12.2015

Značky:

Zmeny v káblovej televízii

Oznamujeme občanom, užívateľom káblovej televízie, že z dôvodu ukončenia vysielania staníc DOMA a DAJTO na stávajúcich kanáloch, treba preladiť na digitálnom tuneri na kanály 22 a 28 a pri starších typoch televíznych prijímačov treba použiť DVBT prijímač. Skúšobná prevádzka na uvedených kanáloch bude trvať 2 týždne a o ďalších úpravách Vás 

Značky:

Zmena úradných hodín na Obecnom úrade

Značky:

OZNAM o čerpaní dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 21.12.2015 do 27.12.2015 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Slobodová v Zohore, nasledovne:

Dňa 21. a 22. 12. 2015 (Pondelok, utorok) od 7,00 do 12,00 hod. a 23.12.2015 (streda) od 7,00 do 11,00 hod..

Značky:

Zmena plánovanej činnosti vo VO Záhorie

Na základe požiadavky VTSÚ Záhorie bude dňa 27.10.2015 v čase 07:00-18:00 hod vykonávaná vojenská činnosť v severnej časti VO Záhorie. V tomto čase je na toto územie zakázaný vstup. Prosím o zverejnenie tejto informácie.

Pavol ŠKRHA, prednosta OÚVO Záhorie

Značky:

Zmena organizácie dopravy v Malackách od 15. 7. 2015

Značky:

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Značky:

Platobné výmery

Oznamujeme občanom, že v úradné dni pondelok, streda a piatok môžu prísť na obecný úrad prevziať a zaplatiť rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a vývoz komunálneho odpadu.

Úradné dni:

Pondelok: 8,30 – 12,30 13,00 – 15,30
Streda: 8,30 – 12,30 13,00 – 18,00
Piatok: 8,30 - 12,30

Značky:

Deň matiek

Starosta obce a sociálna komisia pozývajú všetky matky z našej obce na posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. mája 2015 o 14:30 h v Podnikateľskom centre. Okrem príhovoru starostu obce, vystúpia s kultúrnym programom deti z našej materskej škôlky, FS Štvrtčan a hudobná skupina FOR Bratislava. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Starosta obce
Ivan Slezák


 

Značky:

Oznam

Oznamujeme občanom, že počnúc dňom 1. marca 2015 prichádza k zmene v rajonizácii obvodných oddelení Policajného zboru. Od tohto termínu je naša obec zaradená do obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru Malacky namiesto OO PZ Stupava.

To znamená, že občania našej obce môžu podávať všetky podania v oblasti trestnej a priestupkovej činnosti ako aj pri strate osobných dokladov a podobne už nie na OO PZ Stupava ale na Obvodné oddelenie Policajného zboru Malacky.

Značky:

Dotazník k príprave PHSR

Naša obec začala práce na jednom zo základných strategických dokumentov pre roky 2014 - 2020 a to Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Je v našom záujme, aby sa na príprave tohto dokumentu podieľala aj verejnosť, teda občania našej obce ako aj spoločenské organizácie. Za tým účelom môžete na webovej stránke našej obce nájsť a vyplniť dotazník, v ktorom sa môžete vyjadriť k otázkam týkajúcich sa rozvoja našej obce. Dotazníky sú anonymné a budú použité pri spracovaní návrhu PHSR. Dotazník si môžete otvoriť pomocou linku nižšie. Jeden z dotazníkov je pre jednotlivca a druhý pre organizácie. Termín, dokedy môžete vyplniť dotazník je 15. marca 2015.

Ivan Slezák, starosta obce

Dotazník pre občanov
https://docs.google.com/forms/d/1n0SL3GR8Iawi_j-BGkBIJ5_uIU1BT9FtOsmIcSqjxU4/viewform?c=0&w=1

Dotazník pre organizácie
https://docs.google.com/forms/d/1erBAYnMmie_ahnNt8vaHFL9ShnTUroBHncRTbNdUEok/viewform?c=0&w=1

Značky:

Oznam

Vážení občania,

Do 31.1.2015 je termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2015. Priznanie musia podať vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena v priebehu roku 2014, napríklad kto kúpil, zdedil, dostal darom alebo predal pozemky, stavby, alebo byt, tiež ten, komu bolo vydané stavebné , kolaudačné, alebo búracie rozhodnutie a všetky zmeny v evidencii psov.

Tlačivá priznaní  si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na obecnom úrade.

Značky:

Monografia o obci Plavecký Štvrtok

Vážený pán riaditeľ/ riaditeľka,
konateľ/konateľka,
podnikateľ/podnikateľka.

Obec Plavecký Štvrtok, zastúpená starostom obce Ing. Ivanom Slezákom si Vás dovoľuje osloviť ako zástupcu podnikateľského subjektu so sídlom v Plaveckom Štvrtku.

Značky:

Oznam - MUDr. Mihályová

MUDr. Mihályová oznamuje, že dňa 26.8.2014 a 27.8.2014 (utorok a streda) nebude ordinovať.

Zastupuje MUDr. Jenčíková v Gajaroch od 8,00 hod. do 12,00 hod..

Značky:

Upozornenie - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava

Značky:
Syndikovať obsah