Topic “Štítok Stredné školy”

Aktuálne informácie stredných škôl

Riaditeľstvo Súkromnej obchodnej akadémie  v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že má ešte pre školský rok 2013/2014 voľné miesta do študijných odborov  6317 Mobchodná akadémia  a 6352 Mobchod a podnikanie.

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku oznamuje, že má ešte pre školský rok 2013/2014 voľné miesta do učebného odboru 6445 H kuchár.

Syndikovať obsah