Topic “Štítok Hody”

Hodové slávnosti 2013

Výstava diel miestnych umelcov

V Plaveckom Štvrtku prebiehala po dobu troch dní výstava miestnych umelcov pri príležitosti hodových slávností. Vernisáž sa uskutočnila 17. 8. 2013 v priestoroch Ekocentra, za účasti starostu obce Ivana Slezáka, autorov a hostí. Žánrovo bola zastúpená fotografia, maľba a socha domácich majstrov. Výnimkou boli hostia výtvarníka a galeristu Alojza Machaja – ktorého tvorbu dopĺňali aj práce jeho priateľov. Dôvodom bola dlhoročná spolupráca Alojza Machaja s kolegami – výtvarníkmi ktorí sa v uplynulých rokoch pravidelne zúčastňovali reprezentatívnej výstavy Dotyky v galérii Alojza Machaja. Toto podujatie už počas pätnástich rokov získalo kredit akceptovaného počinu nie len v radoch verejnosti, aj odbornej kritiky. Stúpajúcu kvalitu potvrdzuje aj fakt, že výstavy neprebiehali len v Plaveckom Štvrtku, ale aj v Bratislave, na Devíne, v Piešťanoch... Činnosť galérie Alojza Machaja presiahla hranice republiky viacerými organizačne náročnými projektami, alebo osobnou autorskou účasťou na iných akciách. V minulosti začínala galéria ako realizačný a výstavný priestor predovšetkým ľudových a samostatných výtvarníkov, postupne rozšírila zameranie aj na akademikov no v poslednom období sú to najmä študenti vysokých škôl umeleckého zamerania. V tejto súvislosti si dovoľujeme pozvať Vás na otvorenie výstavy DOTYKY v STUDENT GALLERY, dňa 13. 9. 2013 o 16.00 hod. V tomto ročníku bude prezentovaná maľba a socha.

Značky:

Hodové slávnosti

Dňa 17. augusta sa v našej obci uskutočnili Hodové slávnosti, ktorých sprievodným programom bola výstava domácich umelcov. Fotografie z Hodových slávností nájdete vo fotogalérii.

Značky:

Pozvánka na hodové slávnosti

Pozvánka Hodové slávnosti 2013

Značky:
Syndikovať obsah