Topic “Štítok Životné prostredie a odpady”

Brigáda ku dňu Zeme

Brigáda ku dňu Zeme

Prevádzková doba zberného dvora

Prevádzková doba platná od soboty 30.4:

 • Pondelok: 13.30 hod – 14.30 hod
 • Streda: 15.00 hod – 17.00 hod
 • Sobota: 8.30 hod. - 12.00 hod

Stavebný odpad sa bude na Zbernom dvore odoberať iba v sobotu.

Ing. Ivan Slezák
starosta

Brigáda na školskom dvore

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore

Oznamujeme občanom, že od 30.3.2016 bude Zberný dvor otvorený v dňoch:

 • Pondelok: 13.30 - 14.30 hod.
 • Streda: 15.00 - 17.00 hod.
 • Sobota: 8.30 - 10.00 hod.

Jarný vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 9.3.2016 sa uskutoční jarný vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy. Do uvedeného odpadu nepatrí:

Otváracie hodiny zberného dvora

OD 6.2.2016 bude Zberný dvor otvorený zatiaľ vždy len v sobotu od 8.30 -  10.00 hod. 

Zberný dvor

Zberný dvor bude až do odvolania zatvorený. Platnosť od 21. 12. 2015.

Vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 7.10. a 8.10.2015 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy.

Do uvedeného odpadu nepatrí:

 • elektroodpad
 • sklo
 • biologický odpad zo záhrad
 • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku, treba rozobrať na menšie diely.

Brigáda ku Dňu Zeme

Pozvánka na brigádu ku Dňu Zeme

Oznam - vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 24.9. a 25 .9.2014 sa uskutoční vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností. Občania môžu vyložiť odpad pred svoje domy. Do uvedeného odpadu nepatrí:

 • elektroodpad
 • biologický odpad zo záhrad
 • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku, treba rozobrať na menšie diely.

Jarný vývoz veľkoobjemového odpadu

Dňa 26. 3. a 27. 3. 2014 sa uskutoční jarný vývoz veľkoobjemového odpadu z domácností.

Do uvedeného odpadu nepatrí:

 • rastlinný odpad zo záhrad
 • elektroodpad
 • pneumatiky

Väčšie kusy nábytku treba rozobrať na menšie diely.

Upozornenie

Obecná polícia upozorňuje občanov že je zakázané likvidovať rastlinný odpad spaľovaním v záhradách rodinných domov.  Takýmto konaním občania porušujú VZN  o zneškodňovaní odpadu vydané obecným úradom v Plaveckom Štvrtku ako aj Zákon o odpadoch. Za uvedenú činnosť hrozí pokuta až do výšky 33 eur. Občania majú možnosť likvidovať rastlinný odpad kompostovaním alebo  odvozom na zberný dvor.

Poďakovanie brigádnikom

Brigáda ku dňu zeme

Brigáda čistenie lesa smerom na Láb

Plagát si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí do 18. augusta 2012 hlasovali a podporili náš projekt

v súťaži „ZLEPŠIME SPPOLOČNE SLOVENSKO.“

V celkovom hodnotení bolo 240 projektov.

Plavecký Štvrtok sa umiestnil na 146.mieste s počtom hlasov 305.

Bohužiaľ, finančné prostriedky na revitalizáciu lesa sme touto cestou nezískali.

REVITALIZÁCIA LESOPARKU

OZ Štvrtčan vypracovalo projekt "REVITALIZÁCIA LESOPARKU" a zapojilo sa do súťaže, ktorú vyhlásila nadácia SPP a EkoFond. Máme možnosť získať finančné prostriedky na dokončenie prác v lese smerom na Láb. Úspech v súťaži je však podmienený verejným online hlasovaním. Prosíme všetkých, aby podporili náš spoločný projekt a pomohli nám pokračovať v našej vízii. Konkurencia je obrovská, preto prosíme zainteresovaných o šírenie tejto informácie.

H L A S U J T E  za Plavecký Štvrtok

do 19.08.2012

na http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/606?region=2

Oznam - zber starého šatstva, obuvi a hračiek

Oznamujeme občanom, že na zbernom dvore sa nachádzajú 2 kontajnery určené na zber šatstva, obuvi a hračiek. Uvedené veci môžu občania priniesť v prevádzkových dňoch zberného dvora t.j. pondelok, streda, sobota.

Zber použítého jedlého oleja

Bližšie informácie o zbere nájdete v priloženom letáku.

Fotografie zo sobotnej brigády

Fotky z brigády nájdete vo fotogalérii.

Deň Zeme v Plaveckom Štvrtku

Deň Zeme

Syndikovať obsah