Káblová televízia

Prevádzkovateľom káblovej televízie je spoločnosť PS Kábel, s.r.o.

Poplatky

Ročný poplatok: 63 € (platný od 1.1.2014)
Poplatok za novú prípojku: 70 €

PS Kábel, spol. s r. o.
Plavecký Štvrtok 172
P. O. Box 2
900 68 Plavecký Štvrtok
IČO: 36791199
DIČ: 2022413481, IČ DPH: SK2022413481
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., č.ú.: 3230423002/5600

Kontakt
Zmluvy, fakturácia: Ing. Vladimír Ondrovič telefónne číslo 0911 775 295
Poruchy: pán Hladik, tel: 0910777333

Programová štruktúra platná od 1. 2. 2013

por.č.

TV programy

pásmo

kanál

frekvencia

tv norma

1

DOMA

S

4

126,25

BG

2

ČT1

S

6

140,25

BG

3

ČT2

S

8

154,25

BG

4

ČT4

S

22

311,25

BG

5

TA3

S

10

168,25

BG

6

STV1

C

6

182,25

BG

7

STV2

C

8

196,25

BG

8

MARKÍZA

C

10

210,25

BG

9

JOJ

C

12

224,25

BG

10

JOJ PLUS

S

24

327,25

BG

11

NOE

S

14

252,25

BG

12

DAJTO

S

18

280,25

BG

13

ÓČKO

S

20

294,25

BG

14

SPEKTRUM

S

26

343,25

BG

15

SPORT1

S

28

359,25

BG

16

TV PAPRIKA

S

30

375,25

BG

17

SPEKTRUM HOME

S

32

391,25

BG

18

MINIMAX / ANIMAX

S

34

407,25

BG

19

FISHING & HUNTING

S

36

423,25

BG

20

LUX

S

38

439,25

BG

21

EUROSPORT

C

21

471,25

BG

22

NICKELODEON

C

23

487,25

BG

23

PRO SIEBEN

C

25

503,25

BG

24

TV Šlágr

S

40

455,25

BG

PrílohaVeľkosť
Programová ponuka TKR348.54 KB