Komisie

Komisia finančná

predseda: Ing. Soňa Zajíčková
členovia: Katarína Adamovičová, Ing. Margita Fischerová, Ing. Michal Klubník, Jana Klubníková

Komisia pre kultúru, vzdelávanie, mládež a šport

predseda: František Lipár
členovia: Mgr. Emília Czagaňová, Anna Kordošová, Mgr. Monika Masarovičová

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

predseda: Ing. Martin Zajíček
členovia: Ing. Radoslav Dynka, Ing. Margita Fischerová, Ing. Michal Klubník, Mgr. Zuzana Ondriašová

Sociálna komisia

predseda: Mgr. Emília Czagaňová
členovia: Helena Belošičová, Mgr. Emília Czagaňová ml., Ing. Štefánia Gazdová, Mária Horváthová, PaedDr. Milada Kristínová

Komisia pre riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi

predseda: Radoslav Benkovič
členovia: Mgr. Emília Czagaňová, Mgr. Zuzana Ondriašová