Zberný dvor

Zberný dvor
Plavecký Štvrtok 269

Prevádzková doba

  • Pondelok: 13.30 - 14.30 hod.
  • Streda: 15.00 - 17.00 hod.
  • Sobota: 8.30 - 10.00 hod.