Kontakty

Meno Funkcia E-mail Telefón
Ing. Ivan Slezák
starosta
ivan.slezak@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
0905 819 331
Obecné polícia
obecná polícia
policia@obecplaveckystvrtok.sk

034/779 31 00
0905 337 006

Eva Matlovičová
sekretariát
podatelňa
evidencia obyvateľov
registratúra
eva.matlovicova@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
Iveta Sofková
daň z nehnuteľnosti
matrika
daň za psa
iveta.sofkova@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
Zlatica Darážová
personalistika
sociálne veci
pokladňa
zlatica.darazova@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
Anna Kovárová
účtovník
ekonóm
majetok obce
anna.kovarova@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
Ing. Jozef Fuchs
územné rozhodnutie
stavebné povolenie
kolaudácia
rozkopávky
výrub stromov
jozef.fuchs@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
Gabriela Lučeničová
odpady
gabriela.lucenicova@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
Karol Vyšvader
správca sietí
karol.vysvader@obecplaveckystvrtok.sk 034/779 31 32
0911 465 828
Godula Milan
koordinátor aktivačných prác
kurič
záhradník
  034/779 31 32
Vladimír Kormančík
správca webstránky
vlado@korma.sk