Dokumenty

Obsahuje všetky platné VZN na území obce
Uznesenia z rokovaní Obecného zastupiteľstva od roku 2007
Zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva od roku 2007
Elektronický archív obecných novín
Na tomto mieste nájdete užitočné tlačivá potrebné pri písomnej komunikácii s obecným úradom. Ostatné tlačívá nájdete na Ústrednom portáli verejných služieb ľuďom - http://www.slovensko.sk v časti Dokumenty a Tlačivá.
Aktuálny územný plán obce platný od 16. septembra 2010
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavecký Štvrtok pre roky 2009 - 2015
Ostatné dokumenty