Príroda a rekreácia

Obec obklopujú borovicové lesy s ostrovčekmi listnatých stromov. Lesy na západnom okraji patria do Chránenej krajinej oblasti Záhorie. V obci vyviera viacero prameňov. V severo východnej časti obce sa nachádza prírodná rezervácia Bezedné, ktorá je zaradená do sústavy chránených území NATURA 2000. Je to slatinný jelšový les s malou vodnou plochou, rastúci uprostred borovicových lesov. Rastú tu vzácne druhy rastlín napríklad Mäsožravá rosička okrúhlolistá. Hniezdia tu vodní vtáci a vyskytuje sa tu bobor.