O obci

Poloha a rozloha

Plavecký Štvrtok leží v južnej časti Záhorskej nížiny. Je vzdialený 31 km severozápadne od Bratislavi a 20 km od rieky Morava. Priemerná nadmorská výška je 160,6 m nad morom. Obec má dobré dopravné napojenie, stredom obce prechádza medzinárodná železničná trať Budapešť – Bratislava – Praha a popri jej východnom okraji dialnica D2.

Rozloha katastrálneho územia je 3117 ha, 981 ha tvorí poľnohospdoárska pôda a 1682 ha sú lesy.

Obyvateľstvo

  • spolu: 2325
  • muži: 983
  • ženy: 950
  • deti do 15 rokov: 392