Zvýšená hladina hluku

Spoločnosť Nafta, a.s. oznamuje  že v termíne od 27. 6 do 28.6.  2016 môže byť  sporadicky zvýšený hluk v areáli Podzemného zásobníka zemného plynu spoločnosti NAFTA a.s. pri obci Plavecký Štvrtok. Tento hluk  vzniká v dôsledku prác a skúšok na zariadeniach, odtlakovávaním časti technológie  v rámci prevádzkovej údržby a investičných akciách.

Zároveň Vás chceme uistiť, že tieto práce sú súčasťou plánovaných prác na technologických zariadeniach a nepredstavujú bezpečnostné riziko pre okolie Centrálneho areálu PZZP. 

Značky: