Cirkev

Rímsko - katolícky farský úrad
Plavecký Štvrtok 334
Telefón: 034/779 31 94
Web: plaveckystvrtok.fara.sk

Správca farnosti:

Mgr. Ondrej Slávik

Rozpis omší

Pondelok 17.00
Utorok 8.00
Streda 17.00
Štvrtok 17.00
Piatok 17.00
Sobota 8.00
Nedeľa 8.00 a 10.00