Rubrika - Školstvo

Medzinárodný deň detí v materskej škole

Každý z nás bol dieťaťom. Toto obdobie plné bezstarostných hier a nezabudnuteľných zážitkov patrí medzi najkrajšie v živote ľudí. Čas pre hry, zábavu, narodeninové oslavy , darčeky to sú hlavné atribúty detstva. K nim patrí aj nezabudnuteľný Medzinárodný deň detí. Hoci v dnešnej dobe nadobudol iný rozmer, má širší mediálny a spoločensky rozsah , podstata je tá istá . Patrí len a len deťom.

Športová olympiáda v Materskej škole

Najprirodzenejšou činnosťou človeka je pohyb. Pre dieťa to platí dvojnásobne. Pri nedostatku pohybovej aktivity trpí a je nepokojné. Dostatočné množstvo pohybu pomáha dieťaťu zbaviť sa psychofyzického napätia, utvára stav telesnej a duševnej rovnováhy , celkovú pohodu organizmu.

Deň matiek

Ženy - matky majú nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Mama zastáva a preberá na seba jednu z najzodpovednejších úloh, ktorou je ochrana a výchova nového života. Úctu im vzdal aj majster pera, básnik Milan Rúfus, keď vo svojom diele napísal: „Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.“ Aj my učiteľky materskej školy sme mamy ,hoci už dospelých detí a vieme ,aké je to krásne stráviť s nimi len okamih z ich času. Taký istý pocit sme chceli dopriať mamám, ktoré svoje detičky vodia k nám do materskej školy.

Hráme sa s rozprávkami

Vo štvrtok 21. apríla 2016 v podvečerných hodinách ožila naša materská škola. Ako? Nuž deti tu našli usilovného pána spisovateľa- Hanku, ako sústredene píše na písacom stroji rozprávky. Keď tu zrazu cez pootvorený oblok zafúkal vietor a všetky popísané papiere sa mu rozleteli po miestnosti a napísané rozprávky sa pomiešali. Víla Monika poprosila deti, aby aj oni skúsili silno ústami zafúkať ako vetrík a pomohli ujovi spisovateľovi poupratovať rozfúkané rozprávky. Deti vetrík s radosťou napodobňovali.

Stavanie máje

Predzvesťou májových osláv je stavanie máje. Táto tradícia našich rodičov, starých a prastarých rodičov sa po rokoch opäť stala súčasťou kultúrneho života našej obce. Oživenie starých slovenských zvykov vyvoláva spomienky na život na dedine voľakedy.

Mládenci – regrúti, ktorí odchádzali na vojenčinu stavali svojej milej máju - strom zdobený farebnými stužkami. Bol to znak vernosti a lásky počas vojenskej služby. Máju stavali chlapci aj pred domom richtára a hostincom.