Rubrika - Rôzne

Vážení občania našej obce Plavecký Štvrtok

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým vám občanom za spoluprácu a podporu, ktorú ste mne ako aj celej samospráve prejavili v práve uplynulom roku 2015. Moje poďakovanie patrí aj všetkým záujmovým organizáciám a spolkom ako aj poslancom a členom komisií, ktorí akýmkoľvek pozitívnym činom prispeli k všetkému dobrému, čo sa nám v uplynulom roku v našej obci podarilo. Som presvedčený o tom, že aj v nastávajúcom roku nájdem vo svojej práci vo väčšine z vás podporu, pochopenie a pomoc.

Značky:

Prieskum pre obyvateľov obcí mikroregiónu Dolné Záhorie

OZ Dolné Záhorie sa postupnými krokmi formuje a pretvára na Miestnu akčnú skupinu (MAS) - verejno-súkromné partnerstvo, ktoré predstavuje spojenie zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Jej cieľom je zavádzanie princípov rozhodovania „zdola-nahor“ v záujme miestnej komunity a smerujúce k integrovanému rozvoju územia.

Značky:

Vianočný vinš

Vážení spoluobčania

Dovoľte mi zaželať Vám príjemne, radostné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov. Nech sa Vaše príbytky naplnia vianočnou atmosférou a radosťou z prítomnosti Vašich najbližších.

Taktiež Vám prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov v Novom roku 2014.

Pozývam Vás

na privítanie Nového roku na Silvestra o polnoci do vestibulu obradnej siene. Bude mi cťou, keď spoločne privítame Nový rok a pripijeme si na to, aby nám priniesol len radostné okamžiky

Značky: