Rubrika - Pozvánky

Hodový jarmok v Zohore

Hodový jarmok Zohor

Značky:

Sútaž vo varení gulášu v Lozorne

Guláš Lozorno
Značky:

XXI. ročník Veterán rally

Veterány 2016

Značky:

Zájazd na hrad Buchlov a do Baziliky vo Velehrade

Sociálna komisia pri obecnom zastupiteľstve v Plaveckom Štvrtku pozýva

občanov na zájazd do Českej republiky, ktorý sa uskutoční

v sobotu 25. júna 2016.

Navštívime hrad Buchlov a Baziliku Velehrad. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u p. Matlovičovej. Pri prihlásení je potrebné nahlásiť číslo občianskeho preukazu alebo pasu a zaplatiť poplatok - dôchodcovia 10 €, ostatní občania 18 €. V cene je zahrnutá doprava, poistenie, vstupné a obed.

Značky:

Deň otvorených dverí vo FirstFarms 11. júna 2016

Značky: