Rubrika - Oznamy obecného rozhlasu

Komunitný plán sociálnych služieb pre programové obdobie do roku 2020

Vážení občania v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je obec povinná vypracovať  komunitný plán sociálnych služieb pre programové obdobie do roku 2020. Touto cestou Vás žiadame, aby ste vyplnením dotazníkov pomohli vyšpecifikovať najdôležitejšie potreby Vás – občanov Plaveckého Štvrtka v oblasti sociálnych služieb.

Dotazníky môžete vyplniť online na nasledovných odkazoch

Občania:

Prerušenie distribúcie elektriny 17. - 18.2.2016

Oznam - daň z nehnuteľností a komunálne odpady

Vážení občania,

do 31.1.2016 je termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2016. Priznanie musia podať len vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena v priebehu roku 2015, napríklad kto kúpil, zdedil, dostal darom, alebo predal pozemky, stavby, alebo byt, tiež ten, komu bolo vydané stavebné, kolaudačné, alebo búracie rozhodnutie a všetky zmeny v evidencii psov.

Tlačivá priznaní  si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na obecnom úrade.

Zberný dvor

Obecný úrad oznamuje občanom, že  od septembra 2015 bude Zberný dvor otvorený len v stredu od 15.00 – 17.00 a v sobotu 8.30 – 10.00  až do odvolania.