Rubrika - Obecný úrad

Dočasná úprava úradných hodín na Obecnom úrade

Dočasná úprava

úradných hodín do 31. augusta 2015

Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
tel. č.: 034/779 31 32, fax č.: 034 / 779 33 14
www.obecplaveckystvrtok.sk
,
email : urad@obecplaveckystvrtok.sk 

starosta obce Plavecký Štvrtok – Ing. Ivan Slezák

Úradné hodiny

Značky:

SPP - Distribucia: 7 krokov k plynovej pripojke

Čo do verejnej kanalizácie nepatrí