Rubrika - Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 14. júna 2016

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 22. 12. 2015

P o z v á n k a
 
na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa uskutoční dňa
 
22.

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 10. 12. 2015

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 1. 10. 2015