Rubrika - Obecná polícia

Skládka

Dňa 25.8.2015 preverila hliadka oznam o založenej skládke v lokalite Kozánok. Na skládke sa našli indície ktoré viedli k zisteniu pôvodcu. Vec bola doriešená blokovou pokutou a pôvodca skládku odstránil. 

Konflikt v rómskej kolónii

Dňa 3.8.2015 v podvečerných hodinách v rómskej kolónii vznikol konflikt medzi dvoma rodinami ktorý vyvrcholil potýčkou pri ktorej bolo zranených niekoľko osôb. Na mieste zasahovali štyri sanitky a cca desať policajných vozidiel. Tento konflikt mal pokračovanie aj dňa 4.8.2015 kedy v doobedných hodinách požiadal o spoluprácu príslušník stálej služby OOPZ Malacky nakoľko prijal oznam že v kolónii je údajne nejaký nepokoj v súvislosti s udalosťou z predchádzajúceho dňa. Uviedol, že na miesto ide hliadka OOPZ MA, Gajary a PMJ a požiadal aj o našu prítomnosť.

Výtržnosť na cintoríne

Dňa 30.5.2015 prijala hliadka obecnej polície oznam od občianky obce, že jej na hrobe na miestnom cintoríne niekto poškodil svietniky. Kontrolou kamerového systému bolo zistené, že v čase 03,05 hod v daný deň prišla na cintorín osoba ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Táto osoba robila do kamery rôzne obscénne gestá a nakoniec bolo vidno ako poškodil svietniky na troch hrobových miestach. Príslušníci obecnej polície intenzívnym objasňovaním v priebehu dvoch dní zistili páchateľa uvedeného skutku.

Vývoz odpadu pri kolónii

V mesiaci máj príslušníci obecnej polície riešili niekoľko prípadov vývozu odpadu v okolí kolónie na miestach, ktoré sníma kamerový systém. V dvoch prípadoch boli zistený priestupcovia odstúpený na ďalšie riešenie na obecný úrad nakoľko uloženú pokutu nechceli zaplatiť, jeden krát bola uložená pokuta zaplatená a  jeden priestupok je momentálne v štádiu objasňovania.

Obecná polícia Plavecký Štvrtok

Skládka odpadu v lokalite Vampíl

Dňa 25.4.2015 bola zistená skládky stavebného odpadu v lokalite Vampíl ktorú tam počas čistenia lesa našli poľovníci zo združenia Sokol. Nakoľko na a skládke boli nájdené dokumenty ktoré smerovali k možnému pôvodcovi skládky bolo v predmetnej veci začaté objasňovanie priestupku. Objasňovaním bolo zistené, že skládku na uvedenom mieste založil občan bývajúci v Bratislave. Ten sa k priestupku priznal a bola mu zaň uložená pokuta ktorú zaplatil.

Obecná polícia Plavecký Štvrtok