Aktuality

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Značky:

Rozlúčka s predškolákmi

Keď už je postieľka prikrátka, a spod paplónika trčia prvácke chodidlá, keď je už škôlka primalá, hračky už trošku nudia a knižky viac lákajú, je čas spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá - vtedy nastal čas, kedy sa treba rozlúčiť.

Dočasná úprava úradných hodín na Obecnom úrade

Dočasná úprava

úradných hodín do 31. augusta 2015

Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
tel. č.: 034/779 31 32, fax č.: 034 / 779 33 14
www.obecplaveckystvrtok.sk
,
email : urad@obecplaveckystvrtok.sk 

starosta obce Plavecký Štvrtok – Ing. Ivan Slezák

Úradné hodiny

Značky:

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku

pozývajú občanov na

Verejné zhromaždenie občanov

Za účelom informovania o projekte „Optimalizácia uskladňovacích a ustajňovacích priestorov“ v spoločnosti FirstFarms Agra M s.r.o.

Cesta okolo sveta

Cesta okolo sveta - pedškolský klub

Značky:

Čerpanie dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský neordinuje od dňa 6. júla 2015 do dňa 18. júla 2015.

Pozvánka na OZ dňa 26. 6. 2015

Závodské Bezchleba hody

Obec Závod srdečne pozýva širokú verejnosť na obecnú slávnosť "Závodské Bezchleba hody 2015"

Slávnosť začne 27.6.2015 o 09:00 jarmokom. 
Popri jarmoku si budete môcť vypočuť viacero dychových hudieb a folklórnych súborov.
Uskutoční sa aj sprievod krojovaných obcou a sprievodné akcie:  ako požehnanie zrekonštruovaných sôch pri Hasičskej zbrojnici, otvorenie novej prístavby hasičskej zbrojnice, či exhibičná jazda traktorov- veteránov obcou.

Značky:

Koncert Bratislavského chlapčensého zboru v Zohore

Koncert Bratislavského chlapčenského zboru v Zohore

Vstup na koncert je voľný.

Značky: