Aktuality

Skládka

Dňa 25.8.2015 preverila hliadka oznam o založenej skládke v lokalite Kozánok. Na skládke sa našli indície ktoré viedli k zisteniu pôvodcu. Vec bola doriešená blokovou pokutou a pôvodca skládku odstránil. 

Detská ambulancia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast v Plaveckom Štvrtku je Ambulancia PRAKTIK, s. r. o., MUDr. Ľubica Jenisová. Miesto prevádzkovania ambulancie: Krátka 548/2, 900 66 Vysoká pri Morave.

Ordinačné hodiny

Pondelok
8.00 h – 10.30 h Zohor

11.00 h – 14.00 h Vysoká pri Morave

Festival Mravenec 2015

Festival Mravenec 2015

Pozvánka na organový koncert v Zohore

Značky:

Informácia - postrek proti komárom

Firma CHEMIX-D oznamuje, že zajtra t.j. štvrtok 27. augusta 2015 v priebehu dňa bude vykonávať postrek proti komárom na území našej obce a jej okolí. Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchle sa rozkladá na neškodné látky. Neohrozuje prakticky preto ryby, plazy a obojživelníky, šetrný je aj k necielenému hmyzu. Je neškodný pre domáce zvieratá. Nebezpečný môže byť pre včely. Obyvateľom touto činnosťou nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Oznam

Veterinárna lekárka MVDr. Rencešová oznamuje občanom, že v mesiacoch august, september 2015 z dôvodu čerpania materskej dovolenky prijíma pacientov iba po telefonickom dohovore. Ordinačné hodiny sú v uvedenom období neplatné.

Hontianska paráda 2015

Značky:

Západoslovenská energetika - Oznámenie o demontáži predmetov

Zavesené: 
28/07/2015

Hodové slávnosti 2015

Hodové slávnosti 2015

Zmena organizácie dopravy v Malackách od 15. 7. 2015

Značky: