Aktuality

Plán činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie na mesiac február 2016

Zavesené: 
29/01/2016

Prerušenie distribúcie elektriny 17. - 18.2.2016

Oznámenie o koncesii na služby - oprava - “Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Plavecký Štvrtok s použitím LED technológie formou koncesie”

"Oznámenie o predĺžení termínu predkladania ponúk ku koncesii s názvom “Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Plavecký Štvrtok s použitím LED technológie formou koncesie.”

Zavesené: 
18/01/2016

Oznam - daň z nehnuteľností a komunálne odpady

Vážení občania,

do 31.1.2016 je termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2016. Priznanie musia podať len vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena v priebehu roku 2015, napríklad kto kúpil, zdedil, dostal darom, alebo predal pozemky, stavby, alebo byt, tiež ten, komu bolo vydané stavebné, kolaudačné, alebo búracie rozhodnutie a všetky zmeny v evidencii psov.

Tlačivá priznaní  si môžete vyzdvihnúť v stránkové dni na obecnom úrade.

Vážení občania našej obce Plavecký Štvrtok

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým vám občanom za spoluprácu a podporu, ktorú ste mne ako aj celej samospráve prejavili v práve uplynulom roku 2015. Moje poďakovanie patrí aj všetkým záujmovým organizáciám a spolkom ako aj poslancom a členom komisií, ktorí akýmkoľvek pozitívnym činom prispeli k všetkému dobrému, čo sa nám v uplynulom roku v našej obci podarilo. Som presvedčený o tom, že aj v nastávajúcom roku nájdem vo svojej práci vo väčšine z vás podporu, pochopenie a pomoc.

Značky:

Pozvánka na IX. Štvrtčanský reprezentačný ples

Štvrtecký ples 2016

Značky:

Zberný dvor

Zberný dvor bude až do odvolania zatvorený. Platnosť od 21. 12. 2015.

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 22. 12. 2015

P o z v á n k a
 
na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa uskutoční dňa
 
22.

OZNAM o čerpaní dovolenky MUDr. Nenovský

MUDr. Nenovský oznamuje občanom, že od 21.12.2015 do 27.12.2015 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Slobodová v Zohore, nasledovne:

Dňa 21. a 22. 12. 2015 (Pondelok, utorok) od 7,00 do 12,00 hod. a 23.12.2015 (streda) od 7,00 do 11,00 hod..

Značky:

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 10. 12. 2015