Aktuality

Mesiac úcty k starším

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza chladnejší október, len tíško hľadíme okolo seba, čo sa to v prírode deje. Tá začne hýriť najkrajšími farbami –zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a nahrádza ju obyčajná šedá. Príroda očakáva príchod zimy.

Tak nejako sa i človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Je to čas na spomínanie a spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň.